Przygotowanie pliku do druku

Specyfikacja techniczna materiałów do druku

Przygotowanie plików

Przyjmujemy prace zamknięte, zapisane w formacie PDF (w wersji 1.6)
Nie przyjmujemy plików otwartych, takich jak: AI, CDR, PSD etc.

 • format netto zgodny z rozmiarem podanym w zamówieniu (trimbox)
 • minimalna rozdzielczość bitmap 300-360 ppi
 • fonty zamienione na krzywe
 • łącza (grafiki połączone) osadzone w pliku
 • spady 1 mm na stronę (bleedbox)
 • obszar bezpieczny minimum 1 mm od krawędzi cięcia (margines wewnętrzny)
 • bez znaczników drukarskich (kostek kolorystycznych, znaczników cięcia itp.)
  obszar bezpieczny
  spad
  CutContour
 • obrys wykrojnika o grubości 0,25 pt zapisany na oddzielnej warstwie dokumentu, o nazwie CutContour, umieszczonej na wierzchu, zdefiniowany jako kolor dodatkowy o nazwie CutContour (CMYK 0/100/0/0), koniecznie nadrukowany (overprint); w przypadku braku obrysu wykrojnika, zostanie on dodany automatycznie, w wymiarze netto pracy, z zaokrągleniem narożnikow 2 mm (w przypadku standardowych kształtów jak kwadrat lub prostokąt)
 • biały poddruk zapobiega prześwitywaniu tła na materiałach transparentnych czy metalicznych, na dodatkowej warstwie o nazwie White_lnk, umieszczonej pod warstwą CutContour, w formie maski wypełnionej kolorem dodatkowym o nazwie White_lnk (CMYK 30/0/0/0) z włączonym nadrukowaniem wypełnienia (overprint)

WAŻNE

CutContour, White_lnk, Varnish 100, Varnish 40, folie Gold i Silver oraz cmyk tworzymy na osobnych, odpowiednio nazwanych warstwach

Nie ponosimy odpowiedzialności za druk prac, przygotowanych niezgodnie z powyższą specyfikacją. Możliwa jest korekta plików przez grafików LaboPrint, wyceniana zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

Technologia lnkjet UV 1200 dpi / Technologia Food Safe 1200 dpi

Ustawienia kolorystyczne

Wspólne dla wszystkich technologii. Całość pracy powinna być zapisana w przestrzeni barw CMYK (poza kolorem obrysu wykrojnika i białego poddruku)

 • bez osadzonych profili kolorystycznych
 • kolory dodatkowe (PANTONE, HKS) skonwertowane do CMYK (poza obrysem wykrojnika i białym poddrukiem). Pozostawione kolory dodatkowe będą konwertowane automatycznie do przestrzeni CMYK w oparciu o profil referencyjny ISO Coated_v2

Dostarczanie do druku

 • każdy projekt dostarczony w osobnym pliku
 • pliki powinny być nazwane w sposób jednorodny i umożliwiający ich bezproblemową identyfikację
 • używamy nazw polskich lub angielskich
 • w nazwach nie używamy żadnych znaków diakrytycznych
 • wszystkie pliki można przesłać na nasz serwer FTP. Aby uzyskać własny login i hasło prosimy o kontakt z naszym działem handlowym; mniejsze prace (do 15 MB), można przesłać na skrzynkę pocztową

Uszlachetnienia

Wspólne dla wszystkich technologii.

 • lakier wybiórczy 3D, na osobnej warstwie o nazwie Varnish 40, jako kolor dodatkowy Varnish 40 (CMYK 100/0/0/0) z kryciem 40% (Al: Okno/Właściwości/Wygląd/Krycie)
 • lakier wybiórczy 3D MAX, na osobnej warstwie o nazwie Varnish 100, jako kolor dodatkowy Varnish 100 (CMYK 100/0/0/0)
 • folia błyszcząca złota, na osobnej warstwie o nazwie Gold, zdefiniowana jako kolor dodatkowy Gold (CMYK 0/0/1 00/0)
 • folia błyszcząca srebrna, na osobnej warstwie o nazwie Silver, zdefiniowana jako kolor dodatkowy Silver (CMYK 0/0/0/60)
 • 3D minimalna grubość linii 0,5 pt, minimalna wysokość czcionki 1O pt (3,5 mm)
 • 3D MAX minimalna grubość linii 2 pt, minimalna wysokość czcionki 23 pt (8 mm)
 • w przypadku uszlachetnień konieczne jest zachowanie 1 mm obszaru bezpiecznego liczonego od linii wykrojnika. W obrębie jednego pliku nie ma możliwości łączenia folii 3D i 3D MAX. Folię można połączyć z lakierem, lakierem 3D lub 3D MAX. Możliwe pokrycie powierzchni uszlachetnieniem 3D i 3D MAX to maksymalnie 15% powierzchni etykiety.

Technologia Inkjet UV 360/720 dpi

 • czerń nie wymaga podbijania innymi kolorami, drobne elementy tekstowe i kody kreskowe, bezwzględnie powinny być przygotowane jako CMYK 0/0/0/100, bez innych składowych kolorystycznych. Nadruk dla czerni powinien być wyłączony.
 • kody kreskowe jako wektory, kolor CMYK 0/0/0/100. W innych przypadkach nie gwarantujemy czytelności za pomaca skanerów. Minimalna szerokość kodu to 21 mm
 • minimalna wysokość czcionki 1,2 mm