Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego labelexpress.eu

§ 1. Zasada ochrony prywatności

 1. Labo Print SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szczawnicka 1, z którą można kontaktować się pod adresem [email protected] jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych w ramach serwisu internetowego dostępnego w domenie www.labelexpress.eu (zwanym dalej „LE”) przez Klientów.
 2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

§ 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR”) w celu:
  • a)      realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu LE (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b GDPR);
  • b)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • c)      marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  • d)      dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);
  • e)      korzystania z usługi newsletter na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).
 2. Podanie danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu LE jest warunkiem zawarcia umowy. Klient jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.
 3. Administrator może przetwarzać dane osób udostępnione przez Klientów, w celu możliwości skorzystania z usług Administratora. Klient przekazując Administratorowi dane osób trzecich każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie ich danych Administratorowi.

§ 3. Gromadzenie danych osobowych

 1. W celu dokonania rejestracji w LE Klient zobowiązany jest do podania danych wskazanych w art. 2 ust. 2 Regulaminu LE.

§ 4. Zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane podawane przez Klienta wykorzystywane są do przesyłania Klientom informacji o Administratorze i jego usługach, realizacji usług świadczonych przez Administratora, a także w celach statystycznych.
 2. Dane osobowe osób zgłoszonych przez Klientów, którzy zrezygnowali z otrzymanego zaproszenia do uczestnictwa w LE, są przetwarzane przez Administratora w celach związanych z obsługą procesu o usługach oferowanych przez Administratora, obejmującą m.in. weryfikację osób, które dokonały rezygnacji z otrzymanego zaproszenia.
 3. W przypadku otrzymania przez Administratora danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Administrator stara się wypełnić wtórny obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 14 GDPR.
 4. W przypadku udziału Klientów w zorganizowanych przez Administratora konkursach, dane kontaktowe Klientów, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

§ 5. Kontrola przetwarzania danych osobowych

 1. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem . Klient jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.
 2. Skorzystania z uprawnień wskazanych powyżej w ust. 1, jest realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail [email protected] stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz poczty e-mail Klienta.
 3. Klient może w każdym czasie zażądać usunięcia jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych i usunie dane, o ile z przepisów prawa nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.
 4. Osoby, których dane przetwarza Administrator mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy GDPR.

§ 6. Udostępnianie danych osobowych

Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§ 7. Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu LE oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  • a)      posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);
  • b)      zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;
  • c)      wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przez Administratora.

§ 8. Informacje o plikach cookies

 1. Administrator LE, stosuje pliki cookies poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Klientów przeznaczone do korzystanie ze stron internetowych LE.
 2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookies pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z LE.
 3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klientów i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 4. Administrator stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookies – „sesyjne” oraz „stałe”:
  • a)      cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Klienta, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • b)      cookies stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient LE może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych LE.
 7. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności Klientów strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.