Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Labo Print S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Szczawnickiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387772, posiadająca NIP: 7792385780 oraz kapitał zakładowy w wysokości 3 516 000,00 zł, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: [email protected].

 2. Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  • a) realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem Serwisu LE (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b GDPR);

  • b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

  • c) marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

  • d) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f GDPR);

  • e) w celu korzystania przez Ciebie z usługi newsletter, na podstawie zgody, (art. 6 ust. 1 lit. a GDPR).

 3. Twoje dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu LE oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  • a) posprzedażowej obsługi (np. obsługa reklamacji);

  • b) zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń;

  • c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych.

  Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

  Twoje dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy GDPR;

 6. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie usług określonych Regulaminem serwisu LE jest warunkiem zawarcia umowy. Jesteś zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu korzystania z usługi newsletter jest dobrowolne.

 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest  przewoźnikom, operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), firmom windykacyjnym;

 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.”